Din culisele unui summit uitat: Viena, 1961

Un nou volum de documente a văzut recent lumina tiparului — Mihai Croitor, Sanda Borşa, Viena 1961: Din culisele unui summit uitat, Mega, Cluj, 2013, 174 de pagini.

Pe 3 şi 4 iunie 1961, Nikita Sergheevici Hruşciov (prim-secretar al Comitetutui Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi preşedintele Consiliului de Miniştri al URSS) a purtat o serie de discuţii cu John Fitzgerald Keneddy (proaspătul preşedinte al SUA). Pe agenda întâlnirii s-au aflat – în cuvintele lui Kennedy – „problemele care prezintă un interes nemijlocit pentru Statele Unite şi pentru Uniunea Sovietică, dar şi principalele probleme internaţionale nereglementate care afectează relaţiile noastre”.[1]

Contret, discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei din Laos, a evenimentelor din Congo, a problemei Berlinului şi a problemelor din Cuba. Cercetătorii au putut intra în culisele discuţiilor pe care le-au purtat Kennedy şi Hruşciov în iunie 1961 abia după căderea Cortinei de Fier şi după deschirea arhivelor.

La începutul anilor 1960, omenirea contempla posibilitatea escaladării Războiului Rece către un război clasic, inlusiv către un război nuclear. În iunie 1961, la Viena, cei doi lideri declarau că, în ciuda divergenţelor existente, erau dispuşi a acţiona pentru a prezerva pacea şi securiatea mondială şi pentru a evita un război, dar tot ei insistau că erau gata să-şi apere interesele apelând la un război cu cealaltă parte, dacă era necesar. De exemplu, Hruşciov îi declara lui Kennedy că  URSS era gata să înceapă un război cu SUA dacă interesele sale în problema Berlinului erau nesocotite, în vreme ce Keneddy, la răndul său, admitea că divergenţele legate de situaţia Berlinului puteau aduce URSS şi SUA „în faţa unei ciocniri directe”.[2]

Fiecare dintre cele două tabere şi-a menţinut poziţia cu care venise la Viena, iar cei doi lideri au plecat acasă convinşi că pericolul unei confruntări directe era unul real. Câteva luni mai târziu, Zidul Berlinului era ridicat, iar în Octombrie 1962 Criza Rachetelor din Cuba a adus omenirea mai aproape ca niciodată probabil de un război nuclear.

N.S. HruşciovArhivele româneşti conţin şi ele materiale privitoare la summitul de la Viena din iunie 1961, fapt remarcat de Mihai Croitor şi Sanda Borşa, doi cercetători de la Cluj care au publicat recent un volum de documente dedicat acestui eveniment. Intitulat Viena 1961: Din culisele unui summit uitat, volumul pune la dispoziţia cercetătorilor documente provenind din Arhivele Naţionale Istorice Centrale (fondul CC al PCR, Relaţii Externe – Alfabetic), după cum urmează:

–          Scrisoarea adresată de J.F. Kennedy lui N.S.Hruşciov, referitoare la organizarea unui întâlniri între cei doi lideri, 22 februarie 1961;

–          Stenograma discuţiilor purtate de Llewellyn Thompson, ambasador al SUA la Moscova, cu  N.S.Hruşciov, referitoare la organizarea summitului de la Viena, precum şi la poziţiile sovietice şi americane faţă de situaţia din Laos, Congo şi problema Berlinului, Novosibirsk, 9 martie 1961;

–          Stenograma discuţiilor purtate de J.F. Kennedy cu Andrei Gromîko (ministru de externe al URSS) referitoare la oportunitatea organizării unui summit şi la situaţia tensionată din Laos şi Congo, 27 martie 1961, Washington;

–          Stenogramele discuţiilor purtate de J.F. Kennedy cu N.S.Hruşciov pe 3 şi 4 iunie 1961 la Viena, privitoare la situaţia din Laos şi Congo, la Problema Berlinului şi la situaţia din Cuba; Cuvântări oferite de către cei doi lideri cu diverse prilejuri în cursul şederii lor la Viena, 3-4 iunie 1961.

Copii (în limba rusă) ale acestor documente au fost transmise de autorităţile sovietice celor române în 1961, primele trei documente enumerate mai sus purtând numere de înregistrare în arhiva CC a PMR din aprilie 1961, iar ultimul din decembrie 1961.[3]

Volumul conţine, de asemenea, un foarte util Glosar de nume şi un pertinent studiu introductiv, care discută „Preliminariile summit-ului de la Viena”. Util mai ales cercetătorilor, istoricilor şi studenţilor, acest volum poate fi de interes şi pentru publiclul larg interesat de culisele Războiului Rece şi fascinat de istoria relaţiilor dintre SUA şi URSS, dar şi pentru diplomaţii şi politicienii care pot găsi aici exemplul unora dintre cele mai tensionate negocieri din istoria recentă a lumii.


[1] „Scrisoarea adresată de J. F. Kennedy lui N.S. Hruşciov, 22 februarie 1961, Washington”, publicată în Mihai Croitor, Sanda Borşa, Viena 1961: Din culisele unui summit uitat, Mega, Cluj, 2013, 27

[2] „Stenograma convorbirii dintre de J. F. Kennedy şi N.S. Hruşciov, Viena, 4 iunie 1961”, publicată în Croitor şi Borşa, 156-159

[3] „Inventarul corespondenţei cu URSS pe anul 1961”, ANIC, Fond CC al PCR, Relaţii Externe – Alfabetic, dosar nr. 11U/1961; 2-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s