Opoziția din interior. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989), vol. 2 (documente)

Opoziția din interior. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989), vol. 2 (documente), Cetatea de Scaun, Târgoviste, 2020, ISBN: 9786065374669.

Acest volum conține 61 de documente sau grupaje de documente pe tema poziției și opoziției manifestate de România față de problema generală a relațiilor dintre Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) și Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună).

Selectate din fondurile Arhivelor Naționale Istorice Centrale (ANIC) și ale Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), documentele acestei colecții aduc un plus de informație cu privire la activitatea României în CAER și la poziția sa specială în așa-numitul bloc estic. Ele deschid, totodată, noi perspective de cercetare asupra relațiilor României cu Europa Occidentală și Piața Comună.

Organizate cronologic, cele mai multe materiale acoperă perioada cuprinsă între 1957 și 1989. Volumul cuprinde însă și patru excepții – documente anterioare anului 1957, relevante pentru a înțelege caracterul interguvernamental al CAER și activitatea ulterioară a României în această organizație internațională.

Advertisement