Colecţia Registrelor de Stare Civilă

Tudor Vişan-Miu m-a rugat să îi povestesc câte ceva despre cum sunt organizate Colecţiile de Stare Civilă pe care le deţin Arhivele Naţionale ale României. Pentru că îmi amintesc cât de dificil a fost şi pentru mine să mă lămuresc asupra acestui aspect (şi până ce nu am fost în arhive nu m-am lămurit pe deplin), redau mai jos ceea ce am aflat prin experienţă directă.

 Sursa foto: metropotam.ro

Sursa foto: metropotam.ro

Registrele de Stare Civilă se află la Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale. Aceste direcţii au publicat pe website listele fondurilor si colecţiilor pe care le deţin.  Pentru unele fonduri şi colecţii (destul de puţine) există chiar şi inventare online. În listele cu fonduri şi colecţii sunt specificaţi şi anii extremi pentru care arhiva deţine registre de stare civilă. În unele arhive acestea încep în 1832, în altele mai devreme, în altele mai tîrziu. De exemplu,  pentru Călăraşi, colecţia începe în 1860 şi se sfârşeşte în 1928, conţinând  3983 de unităţi arhivistice, adică de dosare/registre, aşa cum se vede aici. De notat că aceste colecţii de stare civilă pot fi date spre cercetare abia la 100 de ani de la momentul producerii lor. Adică, în 2013 putem vedea dosare până în anul 1912. Ce s-a produs în 1913 poate fi văzut începând din 2014, şi aşa mai departe. De ce ajunge colecţia de la Călăraşi la anul 1928, n-aş putea spune însă acum.

Pentru a vedea ce conţine o astfel de Colecţie a Registrelor de Stare Civilă, să luăm ca exemplu Arhiva Direcţia Municipiului Bucureşti. Acolo Colecţia începe în 1832 şi ajunge până în 1912. Această colecţie conţine registre de naşteri, morţi/decese şi căsătorii. Pentru perioada 1832-1865 în cadrul aşa-numitei Colecţia Registrelor de Stare Civilă – Mitrice, registrele sunt organizate pe biserici şi parohii, adică registrele elaborate de fiecare biserică din Bucureşti în parte. Exemple: Parohia Lucaci, Parohia Hagiu, Parohia Cărămidari, Biserica Colţea etc. În general, pentru naşteri există un registru, pentru morţi altul, pentru căsătorii altul. De obicei, fiecare dintre aceste registre acoperă întreaga perioada, 1832-1865. Registrele nu sunt organizate alfabetic, ci în ordinea în care biserica a înregistrat naşterile, căsătoriile, decesele. În această colecţie există şi câteva registre elaborate de către spitale, cum ar fi cazul Spitalului Maternităţii Sf. Pantelimon (1840-1865).

Din câte  am văzut eu până acum, aceste registre se referă doar la creştinii din Bucureşti. Am încercat să aflu dacă există astfel de registre pentru comunitatea evreiască din Bucureşti pentru perioada respectivă, dar pănă acum nimeni nu m-a putut lămuri. Dacă astfel de registre există, deocamdată nu ştiu unde sunt. Sper să aflu în cele din urmă.

Revenind, dacă cineva doreşte să localizeze un document care înregistrează, de exemplu, naşterea unei persoane în perioada 1832-1865 în Bucureşti, atunci va trebui fie să cunoască de care anume parohie ţinea acea persoană, fie să aibă răbdarea să caute în toată colecţia, ceea ce nu cred ca este practic…

Codul Civil din 1864 a reglementat modul în care se înregistrau morţile, naşterile, căsătoriile, sarcina revenind autorităţilor administrative locale. Codul a fost aplicat începând cu decembrie 1865 şi, de aceea, cele mai multe colecţii de stare civilă încep în 1866.

Colecţia Registrele de Stare Civilă pentru Bucureşti, pentru perioada începând cu 1866, este organizată pe ani. Pentru fiecare an există registre care întregistrează naşterile, registre care înregistrează morţile şi registre care înregistează, fireşte, căsătoriile. Pentru că este vorba de Bucureşti, un oraş mare, iar nu o comună mititică, pentru fiecare an există cel puţin 10 registre/volume care înregistează naşterile, cel puţin 10 volume care înregistrează morţile, şi aşa mai departe. Fiecare registru are cel puţin 200 de pagini. Din fericire, în perioada comunistă arhiviştii au creat aşa-numitele Opise Generale pentru fiecare an şi pentru fiecare categorie, naşteri, morţi sau căsătorii, în parte. Spre exemplu,  există Opisul General Naşteri 1876,  Opisul General Căsătorii 1876 etc. Opisul General Naşteri 1876 este de fapt un registru care conţine numele tuturor celor născuţi în anul 1876, numele părinţilor şi numărul actului prin care s-a înregistrat naşterea. După acest număr de act se poate determina în care dintre cele 10 (să spunem) registre de naşteri din 1876 se află persoana căutată.

În aceste registrele de stare civilă sunt întregistraţi şi evreii. Nu există aşadar registre speciale pentru evrei pentru perioada de după 1866.

Note:

 1. Pentru un scurt istoric asupra introducerii registrelor de stare civilă pe teritoriul României de astăzi poate fi văzut acest articol din Historia.
 2. Pentru lămuriri suplimentare despre organizarea şi conţinutul unei astfel de colecţii, dar şi despre dezbaterile şi controversle dintre arhivişti pot fi consultate articolul Colecţia de stare civilă – între realizări şi deziderate al lui A. Bodale şi articolul de răspuns al lui Bogdan Popovici.
 3. Foarte util în acest sens poate fi şi un alt text al lui Bodgan Popovici.
 4. Despre Registrele parohiale de stare civilă din Transilvania a scris Mircea Brie, de exemplu.
Advertisement

8 thoughts on “Colecţia Registrelor de Stare Civilă

 1. Pingback: Despre Colecţia Registrelor de Stare Civilă, pe scurt | Centrul de Genealogie

 2. Pingback: De interes pentru mine în Colecţia registrelor din stare civilă (1) DJ Teleorman – Arhivele Naţionale | Amintiri din Cutia de Carton

 3. Pingback: De interes pentru mine în Colecţia registrelor din stare civilă (2) DJ Olt – Arhivele Naţionale | Amintiri din Cutia de Carton

 4. Pingback: De interes pentru mine în Colecţia registrelor din stare civilă (3) DJ Tulcea – Arhivele Naţionale | Amintiri din Cutia de Carton

 5. Pingback: De interes pentru mine în Colecţia registrelor din stare civilă (4) DJ Argeş – Arhivele Naţionale | Amintiri din Cutia de Carton

 6. Pingback: De interes pentru mine în Colecţia registrelor din stare civilă (5) DJ Bucureşti – Arhivele Naţionale | Amintiri din Cutia de Carton

 7. Pingback: De interes pentru mine în Colecţia registrelor din stare civilă | tudorvisanmiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s