Academic Research / Cercetare academică

                                                             Versiunea în limba română este mai jos!       

Ongoing research projects:

…..

Past research projects:

September 2020-August/October 2022: Director of Project Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era, Host institution: University Valahia of Târgoviste, Romania, Faculty of Humanities, Financed by: The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142.

January 2020-June 2020: Researcher (Expert on Romania) in the project Looking West: The European Socialist Regimes facing pan-European Cooperation and the European Community (PanEur1970s), financed by the European Research Council, Host Institution: European University Institute (Florence, Italy)

May 2018-April 2020: Director of Project The opposition within: Romania and the CMEA EEC policy, 1957-1989, Host institution: University Valahia of Târgoviste, Romania, Faculty of Humanities, Financed by: The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Project code: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0184, Contract number: 42/2018

2011-2016: Team member in the research project Utopia versus realism in Romania’s foreign policy. From World War I to 1975, run by the University Valahia of Targoviste, Romania – director of project Dr. Silviu Miloiu. My broad research topic in this project: Romanian-Soviet relations during the Cold War.

2010-2012: Team member in the research project Competition in Socialist Society run by the University of Helsinki, Finland – director of project Dr. Katalin Miklossy. My research topic in this project: Hotel Intercontinental in Bucharest – competitive advantage for the socialist tourist industry in Romania.

2005-2007 – Team member in the research project Europe from a peripheral perspective, XIX-XX centuries, directors of project Dr. Ion Stanciu and Dr. Silviu Miloiu, University Valahia of Targoviste, Romania.

Results:

My academic research resulted in a number of books, book chapters and academic articles, of which some are listed in the publications page.

        RO

Proiecte de cercetare în desfăşurare:

…..

Proiecte de cercetare încheiate:

Septembrie 2020-August/Octobrie 2022: Director al proiectului Looking West: Romania’s relations with the European Economic Community during the Cold War era, Universitatea Valahia of Târgoviste, Romania, UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-TE-2019-0142.

Ianuarie – iunie 2020:Cercetător (expert pentru România) în proiectul Looking West: The European Socialist Regimes facing pan-European Cooperation and the European Community (PanEur1970s), finanțat de European Research Council, Instituție gazdă: European University Institute (Florența, Italia)

Mai 2018 – aprilie 2020: Director al proiectului The opposition within: Romania and the CMEA EEC policy, 1957-1989, Universitatea Valahia din Târgoviste, Romania, finanțat de UEFISCDI, Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0184, Contract nr. 42/2018

2011-2016: Membru în echipa proiectului de cercetare intitulat Utopia versus realism in Romania’s foreign policy. From World War I to 1975, Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte; Director de proiect: Dr. Silviu Miloiu. Domeniul meu de interes în acest proiect: Relaţii româno-sovietice în perioada postbelică.

2010-2012: Membru în echipa proiectului de cercetare intitulat Competiţia în societatea socialistă/Competition in Socialist Society, Universitatea din Helsinki; Director de proiect: Dr. Katalin Miklossy. Tema mea de cercetare în acest proiect are în vedere Hotelul Intercontinental din Bucureşti. Titlul subproiectului meu este Hotel Intercontinental in Bucharest – competitive advantage for the socialist tourist industry in Romania.

2005-2007: Membru în echipa proiectului de cercetare intitulat Europa dintr-o perspectivă periferică, sec. XIX-XX, Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte. Directori de proiect:  Dr. Ion Stanciu şi Dr. Silviu Miloiu.

Rezultate:

În urma acestor cercetări, am scris şi publicat o serie de cărți, capitole în cărţi colective şi articole academice. Câteva dintre acestea sunt enumerate în secţiunea Publications/Publicaţii.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s