Academic Research / Cercetare academică

                                                             Versiunea în limba română este mai jos!       

Ongoing research projects:

Team member in the research project Utopia versus realism in Romania’s foreign policy. From World War I to 1975, run by the University Valahia of Targoviste, Romania – director of project Dr. Silviu Miloiu. My broad research topic in this project: Romanian-Soviet relations during the Cold War.

Past research projects:

2010-2012: Team member in the research project Competition in Socialist Society run by the University of Helsinki, Finland – director of project Dr. Katalin Miklossy. My research topic in this project: Hotel Intercontinental in Bucharest – competitive advantage for the socialist tourist industry in Romania.

2005-2007 – Team member in the research project Europe from a peripheral perspective, XIX-XX centuries, directors of project Dr. Ion Stanciu and Dr. Silviu Miloiu, University Valahia of Targoviste, Romania.

Results:

My academic research resulted in a number of book chapters and academic articles, of which some are listed in the publications page.

        RO

Proiecte de cercetare în desfăşurare:

Membru în echipa proiectului de cercetare intitulat Utopia versus realism in Romania’s foreign policy. From World War I to 1975, Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte; Director de proiect: Dr. Silviu Miloiu. Domeniul meu de interes în acest proiect: Relaţii româno-sovietice în perioada postbelică.

Proiecte de cercetare încheiate:

Membru în echipa proiectului de cercetare intitulat Competiţia în societatea socialistă/Competition in Socialist Society, Universitatea din Helsinki; Director de proiect: Dr. Katalin Miklossy. Tema mea de cercetare în acest proiect are în vedere Hotelul Intercontinental din Bucureşti. Titlul subproiectului meu este Hotel Intercontinental in Bucharest – competitive advantage for the socialist tourist industry in Romania.

2005-2007 – Membru în echipa proiectului de cercetare intitulat Europa dintr-o perspectivă periferică, sec. XIX-XX, Universitatea ‘Valahia’ din Târgovişte. Directori de proiect:  Dr. Ion Stanciu şi Dr. Silviu Miloiu.

Rezultate

În urma acestei cercetări am scris şi publicat o serie de capitole în cărţi colective şi articole academice. Câteva dintre acestea sunt enumerate în secţiunea Publications/Publicaţii.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s