Accesul arbitrar şi discreţionar la Arhivele Istorice

Accesul la documentele istorice este reglementat prin Legea Arhivelor Naţionale (LAN) Nr. 16/1996 cu modificările ulterioare. Conform Articolului 20 al LAN,

„Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi folosite pentru cercetare ştiintifică, rezolvarea unor lucrări administrative, informări, acţiuni educative, elaborarea de publicaţii şi eliberarea de copii, extrase şi certificate.Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unitatii creatoare sau deţinătoare (sublinierea mea.)”.  Continue reading