Documentele reeducării, vol. III, editori Mircea Stănescu și Vlad Mitric-Ciupe, Editura Vicovia, Bacău, 2023

Sub egida Asociației Memoria și Istoria Comunismului, la editura Vicovia din Bacău, a apărut recent volumul al III-lea din Documentele reeducării. Dacă primele două volume, despre care am scris cu altă ocazie, au fost editate de Mircea Stănescu, de data aceasta lucrarea are doi editori, pe Mircea Stănescu și pe Vlad Mitric-Ciupe.

Volumul continuă demersul început – iată! – cu peste zece ani în urmă, acela de a pune la dispoziția publicului interesat – și de a trezi poate interesul celor mai puțin preocupați încă de subiect – documente deținute de arhive diverse pe tema reeducării de tip Pitești. În primele două volume, materialele de arhivă au fost grupate cronologic în funcție de dosarele din care au provenit, documentând procesul grupului Țurcanu, procesul cadrelor MAI și procesul grupului Valeriu Negulescu (primul volum) și, respectiv, procesul grupului Bogdanovici, procesului grupului Țurcanu, dosarul Biroului Politic și traseul legislației care a făcut posibilă pronunțarea condamnărilor la moarte în „procesele reeducării” (volumul al doilea).

De această dată, documentele sunt organizate după persoane, cu scopul – atins cu succes, de altfel – de a le reface biografiile. Sunt documentate nouă biografii – patru „responsabili ai reeducării” (p. 5) (Vladimir Mazuru, Alexandru Nicolschi, Gavril Birtaș și Eva Birtaș) și cinci deținuți care au trecut prin reeducare (Corneliu Niță, Corneliu Decebal Andrei, Aurel Popa, Lazăr Saghin și Gheorghe Cotlarciuc). Continue reading

Advertisement

The European socialist countries’ strategy of engagement with the West and the European Economic Community in the long 1970s

In September 2020, Routledge published  European Socialist Regimes’ Fateful Engagement with the West, National Strategies in the Long 1970s, edited by Angela Romano and Federico Romero.

This edited volume analyses European socialist countries’ strategy of engagement with the West and the European Economic Community in the long 1970s. Continue reading

Breaking the CMEA hold: Romania in search of a ‘strategy’ towards the European Economic Community, 1958–1974

I have 50 free online copies of my article to share with you. Thank you!

https://www.tandfonline.com/eprint/VTUYZPJ3AA6MRFTKGNKH/full?target=10.1080/13507486.2019.1694492

Breaking the CMEA hold: Romania in search of a ‘strategy’ towards the European Economic Community, 1958–1974 in European Review of History: Revue européenne d’histoire,  Online December 2019, DOI: 10.1080/13507486.2019.1694492, Volume 27, 2020, Issue 4, pp. 494-526.

This article analyses Cold War Romania’s conceptualization of its relations with the European Economic Community (EEC) and its struggle to influence the policy of the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) towards the EEC in a way compatible with Bucharest’s interests. Addressing a significant historiographical gap, in a sense, this study investigates the origins of Romania–EU relations. Multi-archival in approach, it argues that the period between 1969 and 1974 represents the formative years of Romania–EEC relations. Exploring the political rationale behind Romania’s attitude towards the Common Market, the article finds that the country’s ‘strategy’ in this respect had three main characteristics: it was pragmatic, active and, to some point, adaptive; drawing heavily from Romania’s previous position, it took shape in the early 1970s; and, although it seemed to focus on the commercial aspects of relations, it reflected a far more complex interaction between the two political and social systems than previously acknowledged.

Despre criza din educație

Am scris pentru Observator Cultural un material despre Criza din sistemul educațional și despre rezultatele obținute de elevi la evaluările naționale standardizate.

Se discută iar despre rezultatele, în general, slabe obținute de elevii claselor a VIII-a la Evaluările Naționale. Și se discută încă o dată despre diferențele majore dintre rural și urban. Testele PISA, rezultatele de la examenul de Bacalaureat, simulările pentru clasele a VII-a sau a XI-a, Evaluările Naționale aplicate claselor a II-a, a IV-a, a VI-a sînt, de regulă, tot atîtea prilejuri să observăm aceleași și aceleași probleme: note mici și foarte mici,  absenteism, abandon, dezastrul din școlile de la țară.

Continue reading…

Opoziția din interior. România și politicile CAER față de CEE, 1957-1989, volumul 1

Opoziția din interior. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989), vol. 1, Cetatea de Scaun, Târgoviste, 2019, 336 de pagini, ISBN: 9786065374584.

Această lucrare investighează modul în care România a blocat încercările Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) de a formula și adopta o poziție comună față de Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piața Comună), o problemă în general ignorată de bogata literatură de specialitate dedicată activității României în CAER.

Explorând atât situații de opoziție, cât și situații de non-opoziție, volumul pune sub semnul întrebării teza generală a distanțării de Moscova, teză care nu poate explica de ce opoziția României față de CAER și față de Pactul de la Varșovia s-a manifestat doar uneori. Se propune astfel o nouă paradigmă interpretativă, capabilă să explice alegerile de politică externă ale României postbelice, în general.

Romania si pericolul sovietic – O carte

La editura Humanitas a apărut recent  în format electronic Pericolul sovietic: Perceptii si relații româno-sovietice în România postbelica.

Având în centrul său perioada de început a anilor ’60, când politica României faţă de Uniunea Sovietică a suferit o anumită transformare, această lucrare tratează două întrebări fundamentale: de ce s-a produs și în ce a constat această schimbare.  Istoriografia domeniului descrie acest proces cu termeni precum „detaşare de Moscova”, „distanţare”, „dizidenţă”, „strategie de securitate”, „independență”, „autonomie”, „linie independentă” sau „linie autonomă” şi se concentrează – dintr-o perspectivă obiectivistă – asupra condiţiilor externe care au permis schimbarea.  Construind un cadru teoretic original, acest studiu deschide noi perspective de cercetare (analizare, explicare și interpretare) a relațiilor dintre București și Moscova, dar și a rolului pe care îl pot avea convingerile și percepțiile liderilor în materie de politică externă, în general. Lucrarea poate fi, totodată, un punct de plecare în explicarea relaţiei neobişnuite care există astăzi între România şi Federaţia Rusă.

Despre carte am vorbit puțin aici cu Mircea Stanescu.

 

Recenzie: Documentele reeducării, editor Mircea Stănescu, editura Vicovia, Bacău, 2013-2018

Documentele reeducării, editor Mircea Stănescu, editura Vicovia, Bacău, volumul I – 2013, volumul II – 2018

În domeniul istoriei detenției comuniste românești, în care subsumăm și înfiorătoarea „reeducare” de tip Pitești, Mircea Stănescu este, în opinia mea, cea mai autorizată voce și cel mai important specialist contemporan. Bazându-și studiile pe minuțioase și îndelungi cercetări în arhivele Securității, ale CNSAS sau ale Partidului Comunist Român, pe zeci și zeci de interviuri și discuții cu foști deținuți politici, dar și pe memoriile acestora, Mircea Stănescu a putut propune literaturii istorice contemporane o interpretare originală și convingătoare. Și, poate înainte de orice, a făcut (și face) cu mijloacele sale dreptate deținuților politici, cei cărora, în numele binelui social comun, statul român comunist, prin uneltele sale trecătoare, le-a provocat suferințe pe care noi nu ni le putem poate reprezenta în adevărata lor monstruozitate, chiar dacă citim și ascultăm despre ele.  Continue reading

Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War

Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, edited by Philip Muehlenbeck and Natalia Telepneva.

In April 2018, I.B. Tauris published Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, edited by Philip Muehlenbeck and Natalia Telepneva.  Continue reading

Book review: Migration, Terrorism and the Future of a Divided Europe: A Continent Transformed, by Christopher Deliso, Praeger, 2017, 296 pages.

Book review: Migration, Terrorism and the Future of a Divided Europe: A Continent Transformed, by Christopher Deliso, Santa Barbara, Denver, Praeger Security International, 2017, 296 pages.  

In 2015 alone, the migration crisis brought over one million asylum seekers to Europe – some of them war refugees, others economic migrants and others agents of different terrorist entities, the Islamic State included. Probably even more disturbing than their sheer number is the fact that many of them entered Europe with false documents or without any kind of papers at all, which raises tremendous security risks for the future. And it also raises questions related to the economic, social, cultural and political capacity of the European Union (and of European states in general) to manage this flow of migrants, and to understand the consequences and global ramifications of their presence on the continent.

Although this was not the first time Europe faced a wave of asylum seekers, the 2015 migration crisis seemed to have affected the continent to an unprecedented degree, and the main question is: what made this refugee crisis so different? Tackling this question in his recent book – Migration, Terrorism and the Future of a Divided Europe: A Continent Transformed (Praeger Security International, 2017) – American analyst Christopher Deliso provide us with valuable and fresh insights into the dynamics and the long-term political, economic and security implications of the 2015-2016 European migration crisis. Continue reading

Despre fraudarea fondurilor POSDRU într-un proiect derulat de ICCV, institut al Academiei Române

Într-o scrisoare deschisă, publicată pe Contributors.ro și adresată președintelui României, ministrului educației și președintelui Academiei Române, atragem atenția, cu dovezi, asupra unui caz ce ilustrează disfuncționalitățile din mediul de cercetare românesc, solicitând măsuri ferme care să remedieze situația. Prezentăm cazul unei suspiciuni de fraudare a 8 milioane de lei noi într-un proiect derulat de Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții (ICCV), Academia Română. Suspiciunea de fraudă a fost confirmată, în noiembrie 2015, de Organismul Intermediar POSDRU din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice (OIPOSDRU MECS). Textul scrisorii este mai jos. Continue reading