Noul guvern de tehnocrați și scandalul de la Academie

Noul vicepremier al României, Vasile Dâncu, „un reputat sociolog și profesor universitar”, a făcut parte din comisia care în primăvara lui 2014 a selectat grupul țintă în proiectul POSDRU  „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale” (POSDRU/159/1.5/S/141086).

Felul în care a fost organizat acest concurs de către Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții (ICCV) împreună cu partenerii săi a fost contestat puternic încă de atunci, inclusiv de mine.

După multă birocrație și multă așteptare, Organismul Intermediar (OI) POSDRU din Ministerul Educației a trimis ofițerii de control la ICCV. Aceștia, într-un raport intermediar din 3 noiembrie 2015, ne-au dat în sfârșit dreptate.

ICCV și-a expus punctul de vedere față de raportul OIPOSDRU, iar acum la Ministerul Educației trebuie să se redacteze varianta finală a Procesului-Verbal de Constatare a Neregulilor și de Stabilire a Creanțelor Bugetare.

Între timp, Vasile Dâncu, unul dintre membrii comisiei care a organizat simulacrul de concurs de la ICCV de anul trecut, a ajuns să fie vicepremier în noul guvern al României, guvernul de tehnocrați de la care unii așteaptă cu toată încrederea salvarea națiunii.

La acea dată, Vasile Dâncu era directoul Școlii Doctorale de la Academia Națională de Informații (ANI), unul dintre partenerii proiectului POSDRU coordonat de ICCV.

În raportul lor intermediar, ofițerii de control care au fost la ICCV au scris că:

Echipa de control consideră că fiecare membru al comisiei de evaluare (mai puțin cei de la IEN) s-au aflat în conflict de interese, prin aceea că au participat la evaluarea candidaţilor, angajați/afiliaţi instituţiei din care fac parte, prin aceasta nerespectând prevederile art. 8 alin.(1) și alin.(2) din contractul de finanțare în care se specifică:

Articolul 8 – Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor

  1. Reprezintă conflict de interese orice situaţie care împiedică părţile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială sau să execute activităţile prevăzute în prezentul contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinităţi politice ori naţionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menţionate includ, fără a avea caracter limitativ, orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească în vigoare (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare) și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.
  2. Dispozițiile menționate la alin.(1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului, precum și angajaților OIPOSDRU MEN implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare.

În ceea ce privește partenerul 4 al proiectului – Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” (ANI):

Din CV-urile postdoctoranzilor Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica și Negrescu Mihaela Georgiana reiese că toți sunt cadre didactice/cadre didactice asociate ANI. Deci cei 3 candidați postdoctoranzi, menționați mai sus, la evaluare au avut în comisia de evaluare doi colegi: prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI și prof.univ.dr. Vasile Dancu –ANI. Echipa de control consideră că prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI și prof.univ.dr.Vasile Dancu – ANI s-au aflat în conflict de interese, prin aceea că au participat la evaluarea candidaţilor, angajați ai instituţiei din care fac parte, respectiv: Filip Valentin-Fernand (chiar dacă este cadru didactic asociat), Mihalache Veronica și Negrescu Mihaela Georgiana, membrii comisiei de evaluare de la ANI neputând să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială/ să execute activităţile prevăzute în contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive privind „alte interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucrări/studii, realizarea unor sarcini legate de serviciu etc.).

(…) Putem concluziona că a existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI, prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI și postdoctoranzii, Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica și Negrescu Mihaela Georgiana, ce sunt angajați ai ANI, și că beneficiarul nu a întreprins toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, aşa cum este prevăzut în art. 8 alin.(1) – Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor din contractul de finanțare actualizat, fapt pentru care se impune:

– recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru, prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI, prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI, pe subactivitățile 4.1 și 4.2;

– cât și bursele acordate și mobilitățile pentru postdoctoranzi: Filip Valentin-Fernand, Mihalache Veronica și Negrescu Mihaela Georgiana.

Vasile Dâncu a declarat că nu a știut că a făcut parte din acea comisie, că nu a examinat pe nimeni cu acea ocazie și că nu a dat nici o notă.  Adică, dumnealui confirmă că așa-zisul concurs a fost o șaradă. Câți alți membri din comisia respectivă nu au fost prezenți la examinarea candidaților? Câți alți membri ai comisiei nu au dat note? Câți au participat la examinare, deși nu făceau parte din comisie? Cine și când a făcut listele cu câștigătorii burselor POSDRU, dacă membrii comisiei de examinare nu au dat note?

De asemenea, Vasile Dâncu spune că nu a fost plătit pentru că a fost membru în această comisie, fapt confirmat de amintitul raport:

Un alt aspect demn de menționat este faptul că cheltuielile cu remunerația membrilor comisiilor de evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât și a celor din comisia de soluționare a contestațiilor pentru activitatea A 4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a burselor și pentru A4.2 – Organizarea competiției și înregistrarea bursierilor din proiect nu au fost solicitate la rambursare în Cererea de Rambursare (CR) 2 și CR3, excepție făcând cele de mai sus. Aspect ce se explică, din punctul de vedere al echipei de control, prin faptul că au fost depuse foarte multe contestații privind evaluarea candidaților și memorii la care echipa de implementare a proiectului a trebuit să răspundă contestatarilor și Institutului de Cercetări Economice ”Constantin C. Kirițescu” – din cadrul Academiei Române, căruia îi este subordonat, anticipând pericolul de a fi considerați în conflict de interese. Pentru contracararea acestei situații de fapt s-a hotărât să nu fie solicitate la rambursare acele cheltuieli ce privesc activitatea A4.2 – Organizarea competiției și înregistrarea bursierilor din proiect.

Despre Vasile Dâncu se spune că este un apropiat al PSD. La fel se spune și despre Cătălin Zamfir, care, deși a fost de-a lungul anilor criticat de multe ori, a rămas director al ICCV din 1991 până în zilele noastre.

Sunt sigură că în aceste noi și favorabile condiții, Ministerul Educației, prin OIPOSDRU, lucrează de zor ca să facă dreptate în acest caz, o primă ocazie pentru guvernul-de-tehnocrați-salvator-al-națiunii să arate că el este într-adevăr altfel. Sau nu…

Advertisement

3 thoughts on “Noul guvern de tehnocrați și scandalul de la Academie

  1. Pingback: OIPOSDRU MEN ne-a dat dreptate: În mai 2014, a fost un simulacru de concurs la Academia Română | Elena Dragomir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s