Volum de documente: Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Bucureşti, 24-26 iunie 1960

„La Bucureşti s-a scris sciziune: Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960”, Cluj-Napoca, Mega, 2013, 466 de pagini.

În istoria Războiului Rece, divergenţele dintre Uniunea Sovietică şi China sau dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice şi Partidul Comunist Chinez constituie unul dintre cele mai studiate subiecte[1], controversele nefiind puţine.[2] Rolul României şi al Partidului Muncitoresc Român (din 1965 Partidul Comunist Român) în disputele sino-sovietice s-a aflat adesea în atenţia cercetătorilor, inclusiv a celor români. În ultimii ani, istoriografia noastră s-a îmbogăţit atât cu studii istorice, cât şi cu volume de documente despre rolul şi locul României şi al P.M.R./P.C.R. în cearta dintre liderii de la Moscova şi cei de la Beijing.

Spre exemplu, subiectul este pe larg tratat în studiul „Tot mai departe de Moscova: Politica externă a României, 1956-1965”, semnat de Dan Cătănuş (INST, Bucureşti, 2011, 455 de pagini). Acelaşi Dan Cătănuş este editorul unui volum de documente, intitulat „Între Beijing şi Moscova. România si conflictul sovieto-chinez, vol. I: 1957-1965” (INST, Bucureşti, 2004, 517 pagini). Sub coordonarea lui Romulus Ioan Budura, fost amabsador al României în China, au apărut în 2005 şi 2008 două impresionante volume de documente dedicate relaţiilor dintre România şi China: „Relaţiile româno-chineze, 1880-1974” (1312 pagini), respectiv „Politica independentă a României şi relaţiile româno-chineze, 1954-1975” (632 de pagini). Dacă primele două cărţi sunt disponibile în librării şi biblioteci, cele coordonate de Romulus Ioan Budura sunt aproape imposibil de găsit în biblioteci, iar din librării lipsesc cu desăvârşire.

1Mihai Croitor este un alt istoric care s-a aplecat sistematic asupra implicării României şi a P.M.R./P.C.R. în cearta dintre Moscova şi Beijing, publicând atât studii istorice, cât şi volume de documente. Lucrarea „România şi conflictul sovieto-chinez, 1956-1971” (Cluj-Napoca, Mega, 2009, 464 de pagini) este urmată de două volume de documente: „În umbra Kremlinului. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din aprilie 1964” (Cluj-Napoca, Mega, 2012, 550 de pagini), despre care am scris aici, şi „La Bucureşti s-a scris sciziune: Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960” (Cluj-Napoca, Mega, 2013, 466 de pagini).

Apărut în condiţii grafice excelente, volumul „La Bucureşti s-a scris sciziune: Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960” debutează cu un studiu introductiv care tratează pe scurt evoluţia relaţiilor dintre P.C.U.S. şi P.C.C. până în iunie 1960 şi reacţia românilor faţă de divergenţele sino-sovietice. Cele 20 de documente provin în totalitate din Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi tratează următoarele subiecte:

DOCUMENT 1: 21 iunie 1960, Moscova. Nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adresată comitetelor centrale ale partidelor comuniste din statele socialiste, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze

DOCUMENT 2: 24 iunie 1960, București. Stenograma consfăturirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările socialiste, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze (fragment)

DOCUMENT 3: 25 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze (fragment)

DOCUMENT 4: 26 iunie 1960, București. Stenograma consfăturirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările socialiste, referitoare la poziția delegației chineze față de semnarea comunicatului întâlnirii

DOCUMENT 5: 26 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergențele ideologice sovieto‑chineze (fragment)

DOCUMENT 6 : 26 iunie 1960, București. Declarația delegației Partidului Comunist Chinez, referitoare la modul în care s‑a desfășurat Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, organizată între 24–26 iunie 1960 la București

DOCUMENT 7: 11 iulie 1960, Praga. Poziţia Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia faţă de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 8: 19 iulie 1960, Sofia. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților bulgare faţă de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 9 : 2 august 1960, București. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților române faţă de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 10 : 13 august 1960, Moscova. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților sovietice faţă de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 11 : 27 august 1960, Tirana. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania adresată Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților din Albania privitoare la dezbaterile ideologice survenite pe parcursul Consfătuirii de la Bucureși, din iunie 1960

DOCUMENT 12 : 2 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, referitoare la acceptul părții chineze a propunerii sovietice cu privire la organizarea unor convorbiri bilaterale

DOCUMENT 13 : 6 septembrie 1960, Berlinul de Est. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților est‑germane faţă de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 14 : 10 septembrie 1960, Beijing. Răspunsul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960

DOCUMENT 15 : 14 septembrie 1960, Varșovia. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Munictoresc Unit Polonez adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților poloneze faţă de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București

DOCUMENT 16 : 18 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, referitoare la poziția autorităților chineze faţă de scrisoarea C.C. al P.M.R. din 2 august 1960

DOCUMENT 17 : 23 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, referitoare la poziția autorităților chineze faţăde scrisoarea C.C. al P.M.S.U. din 8 septembrie 1960

DOCUMENT 18 : 26 septembrie 1960, Ulaanbaatar. Poziţia Comitetului Central al Partidului Popular Revoluţionar Mongol faţă de nota informativă sovietică din 21 iunie 1960 şi faţă de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste prezenți la Consfătuirea de la București, precum și faţă de răspunsul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la nota informativă sovietică din 21 iunie 1960

DOCUMENT 19 : 7 octombrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, referitoare la poziția autorităților chineze faţă de scrisoarea C.C. al P.M.U.P. din 14 septembrie 1960

DOCUMENT 20 : 24 octombrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Popular Revoluţionar Mongol, referitoare la poziția autorităților chineze faţă de scrisoarea C.C. al P.P.R.M. din 26 septembrie 1960.

Volumul poate fi comandat aici.


[1] A se vedea, de exemplu, Lorenz M. Lühti, The Sino-Soviet split: Cold War in the communist world, Princeton University Press, Princeton, 2008; Thomas J. Christensen, Worse than a monolith. Alliance politics and problems of coercive diplomacy in Asia, Princeton University Press, Princeton, 2011; Dong Wang, The Quarrelling Brothers: New Chinese Archives and a Reappraisal of the Sino-Soviet, Split, 1959-1962, CWIHP Working Paper Series, No 49; Sergey Radchenko, Two suns in the same heaven: the Sino-Soviet struggle for supremacy, 1962-1967, Woodrow Wilson Center, Washington, 2009.

[2] De exemplu, Steven I. Levine, H-Diplo Article Reviews: “Forum: Reassessing How the Sino-Soviet Split Unfolded. Perspectives on Sergey Radchenko’s Two Suns in the Heaven.” Journal of Cold War Studies 14:1 (Winter 2012): 96-110, Published on 5 July 2012, http://www.h-net.org/~diplo/reviews/PDF/AR361.pdf.

3 thoughts on “Volum de documente: Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Bucureşti, 24-26 iunie 1960

  1. Elena, am nevoie de un răgaz pentru a parcurge materialul prezentat şi cred că în sfîrşit îl voi avea zilele astea.
    Primeşte gîndurile mele bune pentru Seara de Ajun. Crăciun Fericit!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s