Apariţie editorială: Nicolae Brînzeu şi dosarul din Arhiva CNSAS

Guest-Post1Apariţie editorială: Nicolae Brînzeu şi dosarul din Arhiva CNSAS 

de Claudia Dărăban

Sergiu Soica, „Nicolae Brînzeu şi dosarul din Arhiva CNSAS. Povestea unui eroism discret”, editura Galaxia Gutenberg, Târgul Lăpuş, 2013, 408 pagini.

Cartea urmăreşte destinul postbelic al lui Nicolae Brînzeu, un preot greco-catolic din Episcopia de Lugoj, aşa cum este el înfăţişat prin dosarul existent în Arhiva CNSAS. Pe 28 octombrie 1948, alături de elitele Bisericii Greco-Catolice, era arestat şi Nicolae Brînzeu, cel care condusese Episcopia de Lugoj, în locul Episcopului. 

După ce a trecut pe la mănăstirea Neamţului şi pe la mănăstirea Căldăruşani, preotul Brînzeu a ajuns la închisoarea din Sighet, iar ulterior i s-a fixat domiciliu obligatoriu, mai întâi la Călăraşi, apoi la Orăştie şi în cele din urmă la Lugoj. Când a murit în 1962, Nicolae Brânzeu se afla încă în regim de domiciliu obligatoriu. Între 1945 şi 1962, preotul Brânzeu s-a aflat sub atenta urmărire a Siguranţei Statului şi ulterior a Securităţii, după cum dovedeşte „dosarul individual” de la CNSAS.

Prima parte a volumului este constituită dintr-un pertinent studiu istoric, care trece în revistă modalităţile de operare ale serviciilor de poliţie politică. Cititorul află cu această ocazie că (potrivit informaţiilor disponibile până în prezent) de cazul Brânzeu s-au „ocupat” nu mai puţin de 13 informatori (care au dat 77 de note informative) şi de 22 de lucrători operativi şi ofiţeri de Securitate. Pentru 15 dintre aceştia din urmă Sergiu Soica elaborează interesante şi documentate note biografice. Tangenţial, cartea prezintă informaţii şi despre alte persoane (în principal alţi preoţi din Episcopia de Lugoj), care, pentru că aveau legături considerate strânse cu Nicolae Brînzeu, apar în dosarul acestuia.

Cea de-a doua parte a volumului este constituită din dosarul de securitate al lui Nicoale Brânzeu, publicat integral. Printre documente regăsim tabele cu numele conspirative ale informatorilor, grafice, rapoarte, note informative, planuri de măsuri, de dirijare sau de marşrutizare. Documentele sunt publicate în ordine cronologică şi sunt precedate de o scurtă explicaţie. Volumul cuprinde un singur document care nu provine din Dosarul de Securitate, anume „Programul alimentar al episcopilor şi preoţilor de la mănăstirea Căldăruşani”, aşa cum a fost el scris de Nicolae Brînzeu însuşi. Acest documentl a fost identificat în Arhiva personală Pia Brînzeu (nepoata lui Nicoale Brânzeu). Unele dintre aceste documente sunt publicate în Anexe ca fotocopii.

Volumul reprezintă o contribuţie importantă din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, el face puţină dreptate, aducând la lumină suferinţele şi nedreptăţile pe care le-au trăit mulţi semeni ai noştri în pedioada comunistă, iar pe de altă parte este o pagină din istoria postbelică a Bisericii Greco-Catolice din România. Mai mult, volumul oferă date preţioase despre modul de operare al poliţiei politice, dar şi despre formele de rezistenţă, individuală sau de grup, pe care le-au imaginat victimele regimului represiv comunist din România.

1 DIN CUPRINS:

Cuvânt înainte: Cu o jumătate de secol în urmă – Pia Brînzeu

1. Nicolae Brînzeu: Povestea unui eroism discret

2. „Itinerariul” Prepozitului Capitular Nicolae Brînzeu în.lagărele şi penitenciarele comuniste

3. Dosarul de Securitate al Prepozitului Capitular Nicolae Brînzeu

3.1. Ofiţerii de Securitate şi informatorii identificați în. „Dosar”

3.2. Plan de marşrutizare a informatorului „Tudor Popa”

3.3. Plan de dirijare a informatorului „Tudor Popa”

3.4. Planuri de măsuri ale Securităţii

3.5. Note informative

3.6. Clerici identificaţi care au avut legături cu Nicolae. Brînzeu

3.7. Hotărârea Securităţii de deschidere a dosarului

3.8. Anii 1945-1962: Documente

4. Anexe

5. Rezumat 

Bibliografie, Indice de nume, Indice de localităţi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s