Arhivele şi istoria Bisericii Baptiste din România

Aşa cum scriam anterior, participând la conferinţa „Arhivele comunismului – între discurs și realitate”, am avut ocazia să aflu date interesante şi mai puţin cunoscute privitoare la accesul în unele arhive bisericeşti din România. Cu aceeaşi ocazie, Dr. Marius Silveșan (Institutul Teologic Baptist din București) a susţinut o comunicare intitulată „Reconstituirea istoriei baptiștilor sub comunism, pe baza documentelor de arhivă. Un demers necesar”.

Rezumatul comunicării:

Comunicare a debutat cu o scurtă istorie în date, potrivit căreia:

–          Prima Biserică Baptistă din România a fost înființată în anul 1856 în București;

–          În perioada interbelică baptiștii români au funcționat cu statutul de asociație religioasă;

–          Statutul de cult religios l-au obținut în anul 1940, dar în scurt timp acesta a fost interzis (între 1942 și 1944);

–          În toamna anului 1944, prin decret regal, le-a fost recunoscut iar statutul de cult religios, fapt reiterat şi prin Legea Cultelor din 1948, și prin Decretul 1203 din 1950.

După instaurarea comunismului în România, statul a intervenit masiv şi în viaţa Bisericii Baptiste. Marius Silveșan a notat că demersul de scriere a istoriei postbelice a acestei Biserici este abia la început şi este tributar accesului la documentele care se găsesc într-o serie de arhive precum:

–          Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte (ASSC), Bucureşti;[1]

–          Arhiva Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (AUBR), Bucureşti;[2]

–          Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Bucureşti;

–          Arhiva Radio Europa Liberă (HU – OSA), Budapesta;

–          Arhiva Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității (ACNSAS), Bucureşti.

Arhiva Secretariatului de Stat pentru Culte (ASSC) – creată de Ministerul Cultelor (după 1948) și de succesorul acestuia, Departamentul Cultelor (după 1957), cu următorele fonduri: Fondul Secretariat, Fondul Direcția Relații Culte (DRC), Fondul Direcția Supraveghere și Control (DSC), Fondul Direcția Împuterniciților. Potrivit lui Marius Silveşan, unele documente din această arhivă sunt într-o „stare avansată de degradare” şi nu există opise pentru toate fondurile.

Arhiva Uniunii Bisericilor Baptiste din România (AUBR) este o arhivă confesională. Pentru a avea acces în aceasta este nevoie de un aviz prealabil acordat de reprezentanţii Bisericii. De fapt, arhiva nu este structurată, nu există opise sau inventare şi nici sală de studiu.  Mariu Silveşan spune că a avut acces în această arhivă, după ce a depus o soliciatre scrisă şi după ce a trecut de proba unui interviu.

Accesul în Arhivele Naționale Istorice Centrale (de interes este mai ales Fondul CC al PCR) nu pune niciun fel de probleme speciale. Fondurile şi colecţiile prelucrate pot fi ceretate fără probleme. Recent, ANIC a preluat de la ASSC Fondul Direcția de Studii.

Documente valoroase privind fenomenul religios din România, referitor inclusiv la Biserica Baptistă în perioada postbelică, se află şi în Arhiva Europa Liberă de la Budapesta (Open Society Archives, HU-OSA). Marius Silveşan a cercetat în această arhivă şi a constatat că accesul nu pune niciun fel de problemă.

Arhiva CNSAS, cu fondurile Documentar, Rețea și Informativ, este şi ea de interes pentru cei care studiază istoria Bisericii Baptiste din România. Potrivit lui Marius Silveşan, problemele de la Arhiva CNSAS sunt legate de întârzierea cu care cercetătorii primesc fotocopiile cerute. Spre exemplu, Marius Silveşan spune că nu a primit fotocopii solicitate cu 2-3 ani în urmă.

Notă: Marius Silveşan este autorul recentei lucrări Bisericile Creştine Baptiste din România între persecuţie, acomodare şi rezistenţă, Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2012, 410 pagini.


[1] Adresa Secretariatului de Stat pentru Culte: str. Nicolae Filipescu. Nr. 40, Sectorul 2, Bucureşti.

[2] Adresa Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România: str. Dambovita, nr. 9-11, Sector 6, Bucuresti.

Advertisement

3 thoughts on “Arhivele şi istoria Bisericii Baptiste din România

  1. Reblogged this on Istorie Evanghelica and commented:
    Elena Dragomir, cercetător al istoriei comunismului și colegă de suferință pe acest ogor, cu care am avut plăcerea să mă întâlnesc pe 23 august la Conferința Arhivele Comunismului prezintă în cadrul acestui articol un rezumat al comunicării mele privitoare la sursele de documentare arhivistica privind istoria Bisericii Baptiste din Romania sub comunism.
    Se remarcă capacitatea de sinteză a materialului și modul interesant de restructurare fapt de care vă veți putea da seama după publicarea integrală a comunicării.
    Îi mulțumesc pe această cale pentru efortul depus și interesul arătat față de acest subiect.

  2. Pingback: Fotografii de la Conferința Arhivele Comunismului – între discurs și realitate | Istorie Evanghelica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s