Istoria Evreilor din România: o apariţie editorială

Situaţia evreilor din România între anii 1940-1944, Florin C. Stan, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, 535 pp

1Sub semnătura lui Floric C. Stan, a apărut recent la Cluj-Napoca o nouă lucrare de sinteză,  vizând istoria evreilor din România în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial şi purtând dedicaţia „acestor evrei, semeni fără apărare, executaţi barbar în vara anului 1941”. Florin C. Stan este cercetător independent al istoriei evreilor din România, lector universitar asociat al Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius” din Constanţa  şi şeful Secţiei de Istorie din cadrul Muzeului Marinei Române. 

Autorul se anunţă în introducere  „conştient de amplitudinea temei”, neinteresat de a produce „o tratare exhaustivă a problematicii” pe care, între altele, o consideră „imposibil de realizat pe parcursul unei singure lucrări”. Obiectivul său este acela de a „esenţializa infomaţia în vederea readiografierii cât mai apropiate de realitate a situaţiei etniei evreieşti din România anilor 1940-1944”. (p. 11) Volumul arată, într-adevăr, preocuparea constantă a lui Florin C. Stan pentru descrierea cadrului politic, social, economic, legal, strategic-militar care, în opinia sa, au conlucrat în a determina o atitudinea sau alta a autorităţilor române faţă de evrei.

Autorul utilizează pe larg surse inedite de arhivă, bazându-şi cercetarea pe documente din Arhiva CNSAS, din Arhiva Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din Arhiva Ministerului de Externe, din Arhivele Militare, din diferite Arhive judeţene (Tulcea, Constanţa, Cluj, Galaţi), din Arhiva SRI sau din Arhivele de la Chişinău.

Volumul este structurat în 11 capitole după cum urmează:

 1. Istoriografia problemei cercetate;
 2. O „schiţă privind trecutul evreilor în spaţiul românesc de la începuturi până în 1940”. Foarte interesantă în acest capitol este, în opinia mea,  secţinea dedicată „reflectării situaţiei populaţiei evreieşti în presa anilor 1938-1939”;
 3. „Statutul juridic al evreilor în perioada regimului antonescian”. Acest capitol include transcrierea unui foarte interesant document elaborat în noiembrie 1941, care compară legile din Germania, Italia, Ungaria şi România privind „problema evreiască”;
 4. Opţinile politice ale evreilor din România;
 5. „Evenimente şi aspecte care au marcat situaţia evreilor din România în anii 1940-1944”, cu subcapitole precum: „Presa din timpul războiului şi evreii”, „Rebeliunea legionară şi pogromul de la Iaşi”, „semnul distinctiv” purtat de evrei în România sau „evreii din Ungaria”;
 6. „Situaţia evreilor din Basarabia” este un capitol care discută deportarea evreilor din Basarabia, organizarea şi funcţionarea ghetourilor, prezentând şi interesante studii de caz.
 7. „Situaţia evreilor din Bucovina” abordează problema deportării şi aduce în atenţie alte studii de caz; Alte capitole discută despre:
 8. Situaţia evreilor din Transnistria sub administraţie românească;
 9. Biserica Ortodoxă Română şi evreii;
 10.  Lagăre de muncă şi de internare; munca obligatorie;
 11.  Emigrarea evreilor prin portul Constanţa între 1940 şi 1944.

Fiecare capitol se încheie cu o serie de concluzii, iar acestea – în mod neobişnuit în peisajul editorial românesc, sunt traduse în patru limbi străine – engleză, franceză, germană şi rusă.

Volumul trebuie citit cu deosebită atenţie şi consideraţie, conţinutul său constituindu-se, într-adevăt, într-o sinteză ambiţioasă a temei. Prin aducerea la lumină a unor mărturii, prin descrierea unor evenimente şi procese pe care prea mulţi încă nu le cunosc sau nu le recunosc, cartea face puţină dreptate milioanelor de evrei ucişi în Holocaust.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s